DER DIARY

31. OKTOBAR, DETALJ
31. OKTOBAR, DETALJ
29. OKTOBAR
30. OKTOBAR
31. OKTOBAR, digitalni print i akril na platnu, 80 x 17 cm, 2013
4. NOVEMBAR, digitalni print i akril na platnu, 80 x 17 cm, 2013
5. NOVEMBAR, digitalni print i akril na platnu, 80 x 17 cm, 2013
6. NOVEMBAR, digitalni print i akril na platnu, 80 x 17 cm, 2013
6. NOVEMBAR, DETALJ
6. NOVEMBAR, DETALJ
1. NOVEMBAR, DETALJ
7. NOVEMBAR, digitalni print i akril na platnu, 80 x 17 cm, 2013

27. novembar 2013. Novi Sad, Galerija Rajko Mamuzić, izložba i promocija knjige DER DNEVNIK

NOVI SAD, GALERIJA RAJKA MAMUZICA, 2013
ALEN BESIC I DANILO VUKSANOVIC
NOVI SAD, GALERIJA RAJKA MAMUZICA, 2013
NOVI SAD, GALERIJA RAJKA MAMUZICA, 2013
NOVI SAD, GALERIJA RAJKA MAMUZICA, 2013