LA POSTCARD

Digitalni print i kolaž na platnu / 10 x 15 cm – platno; 30 x 40 – drvena ploča / 2006 /

NOVI SAD, FR. KULTURNI CENTAR, 2006
NOVI SAD, FR. KULTURNI CENTAR, 2006
NOVI SAD, FR. KULTURNI CENTAR, 2006
Z. DJERIC, FR. KULTURNI CENTAR, 2006
A. ERDELJANIN, FR. KULTURNI CENTAR, 2006
, FR. KULTURNI CENTAR, 2006