2012. COLOR THERAPY: print

 GALERIJA NOVI SAD

Tehnika: fotomontaža, digitalni print na platnu /
Dimenzije: 20 x 30 cm /
Godina: 2012 /
Godina i mesta samostalnih izložbi: 2012. Novi Sad, Galerija La Vista; Budva (Crna Gora), Crkva Santa Marija, Grad Teatar