2015… DANI SVESNOSTI

Kompletna serija radova DANI SVESNOSTI i zbirka kratkih priča pod istim naslovom, nalazi se na ovom blogu: https://majaerdeljanin.wordpress.com/ 

Tehnika: kombinovana tehnika na papiru ili platnu /
Dimenzije: 24 x 30 cm /
Godina: 2000… /
Godina i mesto samostalnih zložbi: 2015. Apatin, Galerija Meander / 2017. Novi Bečej, Dom kulture;
 Međunarodni dani svesnosti (Internatonal Awareness Days) obeležavaju datume koji su važni određenim grupacijama lјudi, a koji pokušavaju i druge lјude da osveste o postojanju određenog problema, pojedinih bolesti, ugroženih vrsta, nedovolјno cenjenih profesija, problematičnih pojava u društvu… Shvativši da su vremenom takvi dani ispunili čitav kalendar, ja sam ih uzela kao polazište za stvaranje ciklusa slika pod nazivom DANI SVESNOSTI, kojim nastojim da postanem svesna sopstvenog postojanja tokom svih onih dana kojih se ni po čemu neću sećati, misleći da su važni dani samo onih nekoliko datuma obeleženih u kalendaru.
Svaka slika ciklusa DANI SVESNOSTI predstavlјa određeni dan koji je važan nekome drugom: vatrogascima, medicinskim sestrama, kornjačama, srećnima, bolesnima od tuberkuloze, poetama… Radovi na platnu ili papiru, nastajali su u protekloj deceniji (2006-2017) od recikliranih radova sa mojih izložbi drugačijih koncepcija; doslikavani su prema tematici koju bi nosio određeni dan i kolažirani kopijama stranica knjiga, novinskim člancima, plaćenim računima, ulaznicama za muzeje i bioskope, flajerima, kao simbolima informacija koje je društvo samo privremeno unelo u moj sistem tokom tog dana.