Maja Erdeljanin

painter

DEAR DIARY

Complete cycle of works DEAR DIARY, can be found at this blog: https://majaerdeljanin.wordpress.com/ 

 

Technique: mixed media on paper or canvas /
Size: 24 x 30 cm /
Year: 2006… /

Exhibitions: 2015. Apatin, Gallery Meander / 2017. Novi Bečej, Dom kulture; Hollabrunn (Austria), Gallery GrenzArt / 2019. Ulm (Germany), Artist in Residence, open studio / 2020. NOEART, (Austria), Kunsthaus Laa, Laa an der Thaya; Gemeindeamt, Yspertal; Zeitbrücke Museum, Gars am Kamp / 2021. museumORTH, Orth an der Donau; Kunstsalon Perchtoldsdorf | Showroom, Perchtoldsdorf; LANGENZERSDORF MUSEUM, Langenzersdorf

 

(M. E.)

 

Međunarodni dani svesnosti (Internatonal Awareness Days) obeležavaju datume koji su važni određenim grupacijama lјudi, a koji pokušavaju i druge lјude da osveste o postojanju određenog problema, pojedinih bolesti, ugroženih vrsta, nedovolјno cenjenih profesija, problematičnih pojava u društvu… Shvativši da su vremenom takvi dani ispunili čitav kalendar, te da svaki dan čine posebnim, iako su za mene isti kao i drugi, uzela sam ih kao polazište za stvaranje ciklusa slika pod nazivom DRAGI DNEVNIČE, kojim nastojim da postanem svesna sopstvenog postojanja tokom svih onih dana kojih se ni po čemu neću sećati, misleći da su važni dani samo onih nekoliko datuma obeleženih u kalendaru.

Svaka slika ciklusa DRAGI DNEVNIČE predstavlјa određeni dan koji je važan nekome drugom: vatrogascima, medicinskim sestrama, kornjačama, srećnima, bolesnima od tuberkuloze, poetama… Radovi na platnu ili papiru, nastaju od 2006. godine, od recikliranih radova sa mojih izložbi drugačijih koncepcija; doslikavani su prema tematici koju bi nosio određeni dan i kolažirani kopijama stranica knjiga, novinskim člancima, plaćenim računima, ulaznicama za muzeje i bioskope, flajerima, kao simbolima informacija koje je društvo samo privremeno unelo u moj sistem tokom tog dana.

(M. E.)

 

 

Next Post

Previous Post

© 2021 Maja Erdeljanin

Theme by Anders Norén