2011. COLOR THERAPY: keramika

 

INNER COLOR THERAPY

Tehnika: keramika /
Dimenzije: od 10 x 10 x 10 do 20 x 20 x 30 cm /
Godina: 2011-2012 /
Godine i mesta izlaganja: 2012. Budva (Crna Gora), Crkva Santa Marija, Grad Teatar; Novi Sad, Muzej Vojvodine; Beograd, Prodajna Galerija Beograd / 2013. Aying (Nemačka), Galerija Aurum Magnum / 2014. Minhen (Nemačka), Mor-Vila Frajman
„Color therapy“ je ciklus radova kojim sam do sada obuhvatila više likovnih medija: sliku, akvarel, pastel, digitalnu grafiku na transparentnim materijalima, transparentne objekte/slike, digitalne printove na platnu, video radove i – keramiku. U svakom mediju koristila sam kolaž, boju kao glavnog aktera slike, kao i svoja tipografska rešenja za reči koje podvlače poruku slike. A poruka je ta da lepa reč i dalje otvara gvozdena vrata. Isto tako i lep vizuelni prizor. Lepota teši i obećava sreću. Ali, umetnost obećava istinu, a ne sreću, te su ove slike istovremeno i moja islikana potraga za srećom, ali i upozorenje na oprez pred onima koji žele da putem lepote manipulišu istinom.
Za razliku od ostalih medija gde sam koristila boju i svetlo da posmatrača privučem radu, kod keramičkih objekata u „Inner Color therapy“ učinila sam suprotno. Njihovu lepotu sam sakrila u unutrašnjost rada, tako da ju je veoma teško sagledati. Neuglednog spoljnjeg izgleda, oni predstavljaju skrivenu, unutrašnju lepotu za kojom tragamo ili joj se više i ne nadamo. S druge stane, cilindri koji su islikani samo spolja, kao i „zgužvane“ islikane glinene ploče predstavljaju šarena prazna pakovanja, neka već otpakovana, a neka još uvek šarena i privlačna. (M. E)

PDF kataloga INNER COLOR THERAPY