2010. COLOR THERAPY: pastel

Tehnika: suvi pastel i kolaž /
Dimenzije: 35 x 50 cm /
Godina: 2010-2012 /
Godine i mesta samostalnih izložbi: 2011. Pančevo, Kulturni centar / 2012. Novi Sad, Muzej Vojvodine

Vesna Todorović (tekst u katalogu)

De/Kodiranje umetnikovog bića – bojom

“Svaka boja ima boju ili boje sa kojima se voli i one sa kojima se ne voli. Na tebi je da izabereš kombinaciju i osećanje koje ti se sviđa.”  Maja Erdeljanin, iz romana “Naglas”
Radosno se povinovah porivu večno budne znatiželje, te odškrinuh vrata novog sveta. Obasjana čitavim spektrom mogućnosti za istraživačka hodočašća, duboko uronih. I odmah uvid: plodna raskoš ovog sveta razoružala bi i najveće skeptike!
Razuđeni univerzum Maje Erdeljanin ispunjen je uporednim stvaralačkim procesima unutar korišćenja vizuelnih i verbalnih oblika izrazavanja – ona uspešno i slika i piše dobro raspoređenim snagama svoje jedinstvene darovitosti i izoštrenog senzibiliteta. Bogatstvo opservacija i promišljanja upliće u blistava prediva slika i reči, obeležena zvonkim zvucima širokog koloritskog dijapazona. Struktura njenog kreativnog angažmana ukazuje na semantiku iz područja duhovno-emotivnog doživljaja okolnog sveta, i na kriptovani dijaloski splet postavljanih pitanja i datih odgovora o suštinama svih vrsta na relaciji Čovek-Univerzum. Mnoga od tih pitanja lako prepoznajemo i kao vlastita i kao ona koja ljudski rod večno iznova postavlja.
Novija slikarska ostvarenja su ishod složenih koncepata sa očitom socio-psihološkom konotacijom. Direktnu a dobronamernu poruku, ova rasna intelektualka i slikarka sprovodi ofanzivnim kolorizmom i poetikom gestualne ekspresivnosti, ostvarujući utisak neposrednosti izvođenja. Uz lakoću korišćenja jezika apstraktne orijentacije, kome kontrapunkt grade aplikacije verbalnih uputnica ka psihološkoj svrsi naznačenih boja u pravcu izazivanja dobrog raspoloženja, i – prepoznaćemo najnoviji ciklus Maje Erdeljanin “Color Therapy”! Radovi, u većini crteži-kolaži, izvedeni na pastel papiru, ili su, pak, akvareli. Likovnim izrazom i značenjem deriviraju iz istoimenog slikarskog opusa. Uz značajnu razliku: nose obeležje lokalne istorije nastanka ove ideje, apliciranu početnu skicu na običnom papiru iz beležnice, koja figurira kao bitan elemenat značenja i likovnosti. Dezenirani ili prebojeni tekstil, fotografije proizvoda poznatog fabrikanta slikarskog materijala, zajedno sa nanešenim koloritom, uspešno zaokružuju iskaz izloženog opusa.

Katalog-pastel u PDF formatu